God ziet alles?

Vanavond eindigt de cursus “Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?” met een bloemlezing uit de aankondigingen tijdens de zondagsmis in Lozen, een parochie van Bocholt. De cursisten gaan onder begeleiding van rijksarchivaris Rombout Nijssen op zoek naar het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog dat doorsijpelt in de preken van de pastoor.

De afgelopen weken werden de financi├źn van de Commissies van Openbare Onderstand, de gemeenterekeningen en de akten van het vredegerecht uitgeplozen en bestudeerd. Deze archiefstukken, die toegankelijk zijn en betrekkelijk eenvoudig te bestuderen, kunnen voor gemotiveerde onderzoekers die ge├»nteresseerd zijn in de geschiedenis van hun dorp of stad een bron van informatie betekenen. Waarop wacht u nog?

Comments are closed.