Giechelen met goochelaars

Ik acht het nu onnoodig veel lof over mijn werk te schrijven, daar ik wel denk, dat mijn faam U reeds gekend is. De eerste twee delen zijn zoo samengesteld dat ze een ongelooflijk lachen verwekken  en de Chinese Akt is een afwisseling van groote illusie’s, onmogelijk op te sommen en welke alle gedachten te boven gaan. Ik beschik dan ook over ongeveer 300 kg reisgoed, om U een gedacht te laten vormen…Het is dan ook het grootste spektakel dat er op dit gebied hier te lande bestaat en U hoeft dan ook geen CENT te betalen, moest het niet een der schoonste en plezierigste feesten zijn, die Uw toeschouwers ooit mogen gekend hebben.

reizend theaterEen vierde artikel in de reeks “Het leven zoals het was” met leuke verhalen over fancy fairs, meesterlijke magnetiseurs en fakirisme, kan nu gedownload of gelezen worden op onze pagina Resultaten – Onderzoek – Publicaties.

Allen daarheen!

Comments are closed.