Publicaties

In het eerste 2012 nummer van Te Lomelle op die Campine verschenen van de hand van projectcoördinator Evelien D’Haese drie korte artikels over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog op basis van bronnenmateriaal uit het Rijksarchief in Hasselt.

Reeks: “Het leven zoals het was

Een vierde artikel in deze reeks werd ter beschikking gesteld van de Heemkundige Kring Sint-Huibrechts-Lille.

Heemkunde Limburg publiceerde in het meest recente nummer het artikel “The People’s Court. De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische bron.” Projectcoördinator Evelien D’Haese gaat hier dieper in op de inhoud van de akten van het vredegerecht en de verschillende aspecten van deze veelzijdige bron. De mogelijkheden voor historisch onderzoek worden eveneens aan de lezer voorgesteld.

The people’s court