Wij zoeken…

Voor het project zijn we op zoek naar:

GETUIGEN

Doel van dit project is het verzamelen van verhalen, getuigenissen en herinneringen aan het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom willen we graag iedereen die iets over die periode wil vertellen, uitnodigen om zijn stem te laten horen…

DOCUMENTEN, FOTO’S, VOORWERPEN

Daarnaast zijn we natuurlijk geïnteresseerd in documenten (affiches, brieven, dagboeken, processen-verbaal, bonnen, identiteitsbewijzen…), voorwerpen (speelgoed, knijpkat, enz.) of foto’s uit die periode , die de tijd van toen weerspiegelen…

VRIJWILLIGERS

Voor het afnemen van interviews, het registreren van materieel erfgoed of het ontsluiten van het beschikbare bronnenmateriaal rekenen we op de steun van een toffe groep vrijwilligers, waarvoor we opleiding, ondersteuning en gezellige groepsactiviteiten in petto hebben…