Globaliseringserfgoed

Globaliseringserfgoed is het materieel (roerend en onroerend) en immaterieel erfgoed dat ontstaat als gevolg van de impact van mondiale gebeurtenissen op het lokale, alledaagse niveau. De contacten tussen personen/groepen van verschillende nationaliteiten, met andere gewoontes en cultuur, zetten een proces in gang van politieke, economische, culturele en sociale beïnvloeding waarbij nationale grenzen worden overstegen. Op die manier wordt de wereld ‘kleiner’ en wordt een evolutie gestart waarbij de verwevenheid tussen de verschillende nationaliteiten toeneemt.
Het centrale aandachtspunt is het onderzoeken, begrijpen en waarderen van de verwerking binnen lokale en/of gesloten gemeenschappen van dit beïnvloedingsproces. Als dusdanig is globaliseringserfgoed tevens nauw verweven met lokale geschiedenis en heemkunde. De katalysator kan een internationaal conflict zijn, zoals bijvoorbeeld een Wereldoorlog, of een ingrijpende omwenteling zoals de Industriële Revolutie.

Concreet betekent het globaliseringserfgoed binnen deze context (en binnen dit project) alle sporen die verwijzen naar de impact, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, van de buitenlandse invloeden op de lokale, behoudsgezinde en eerder gesloten landelijke gemeenschap in Noord-Limburg.