Partners

SOMA

Het SOMA (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij) is een Belgisch kenniscentrum van de grote politieke, sociale en culturele conflicten en breukmomenten van de twintigste eeuw. Het SOMA is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke omkadering van het erfgoedproject ‘Soldatenlaarzen en kauwgom’. Het centrum voert momenteel een vooronderzoek uit over de brede problematiek ‘Noord-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Dat vooronderzoek zal eind 2011 resulteren in een eindrapport, met een overzicht en een evaluatie van de bestaande literatuur, een bespreking van de beschikbare archiefbronnen en suggesties voor verder onderzoek. Het SOMA begeleidt ook het luik over mondelinge geschiedenis en werkt mee aan de uitwerking van de projectwebsite.

www.cegesoma.be – Contactpersoon: Karel Strobbe

Heemkunde Vlaanderen

Heemkunde Vlaanderen assisteert bij de uitbouw van een vrijwilligerstraject en de daarbijhorende vorming. Heemkunde Vlaanderen vormt natuurlijk bij uitstek een belangrijke schakel in het contact met de lokale Heemkringen. Voor de uitbouw van de projectwebsite en het gebruik van sociale media, werd eveneens hun hulp ingeroepen.

www.heemkunde-vlaanderen.be – Contactpersoon Daphné Maes

Rijksarchief Hasselt

Het Rijksarchief biedt, onder leiding van hoofarchivaris Rombout Nijssen, ondersteuning bij het bronnenonderzoek, mede door een overzicht van de relevante archieven en het bijstaan van de projectcoördinator bij de ontsluiting van verschillende bronnen. Het Rijksarchief zal daarnaast eveneens zijn steentje bijdragen bij de begeleiding en vorming van vrijwiligers en medewerkers van Heemkundige Kringen.

www.arch.be

Provincie Limburg

De Provincie verzorgt de inhoudelijke ondersteuning van het project, via het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) en steunt het project ook financieel. De ontsluiting van het verzamelde erfgoed zal via de databank Erfgoedplus verlopen, een samenwerking tussen de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

www.limburg.be/pcce

Universiteit van Maastricht

Stelt haar ervaring met oral history, herinneringscultuur en het werken met ‘lieux de mémoire’ ter beschikking van het project.

www.maastrichtuniversity.nl – Contactpersoon Georgi Verbeeck