Vrijwilligers

De projectvereniging heeft natuurlijk een aantal wettelijke verplichtingen bij het inzetten van vrijwilligers. Daarom werden er onder anderĀ enkele noodzakelijke verzekeringen afgesloten voor iedereeen die als vrijwilliger voor de vereniging werkt. Hierbij kan u ook de informatienota voor vrijwilligers terugvinden. Op deze manier wordt u, als vrijwilliger, op de hoogte gesteld van de sociale doelstelling van de organisatie, het juridisch statuut van de vereniging, het bestaan van de verplichte verzekering(en), de eventuele mogelijkheid van een kostenvergoeding en de geheimhoudingsplicht. Dit document dient ter invulling van de informatieplicht van de vereniging.

Informatienota vrijwilligers

Op 6 oktober gingen we met de vrijwilligers op stap naar de streek van Vucht, Neerharen, Briegden, Veldwezelt, Vroenhoven, Maastricht en Kanne. Hierbij enkele foto’s van de meer dan geslaagde uitstap.