Getuigenissen

Wij zijn op zoek naar personen die hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog met ons willen delen. Wij willen deze getuigenissen, boeiende en persoonlijke verhalen immers optekenen, bewaren en -mits toestemming- delen. Elke herinnering is waardevol; u hoeft geen verzetsheld te zijn of militaire operaties van dichtbij te hebben meegemaakt. Integendeel, in dit project ligt de nadruk op de verhalen van gewone mensen: schoolgaande kinderen, arbeiders, boerendochters…

Aan de hand van deze interviews willen we immers nagaan wat de impact was van het oorlogsgebeuren op het dagelijks leven in de Limburgse Kempen, op het leven van de gewone man of vrouw. We zijn geïnteresseerd in ieder detail; schoollopen tijdens de oorlog, het zelf gemaakte speelgoed, de ersatz-producten, het gebruik van bonnen, de verduistering, de confiscaties…Wij willen uw eigen verhaal, de manier waarop u de oorlog beleefde, horen.

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vijf concrete thema’s:

Vluchten of achterblijven?

10 mei 1940: de start van de Tweede Wereldoorlog in België

 •  wegvluchten voor de oorlog, tijdelijke onderkomens, logeren bij familie, Franse opvanggezinnen, transport naar Engeland,…
 •  Belgische soldaten worden krijgsgevangen: hun ervaringen en gevoelens, leven en werken in Duitsland, eventuele terugkeer,…
 •  eerste contact met de bezetter, “den Duits is gearriveerd”…

Spelen en leren tussen de bommen door

De dagelijkse leefwereld van kinderen en vrijetijdsbesteding

 •  naar school gaan tijdens de oorlog: evacuatieoefeningen, bommeldingen, gasmaskers, halve dagen les,…
 •  vrije tijd: organisatie van jeugdbewegingen, buiten spelen, zelf geknutseld speelgoed,…
 •  ontspanning: Duitse muziek en films, verborgen radio, propagandafilms, kermis en feesten, vakantie, verjaardagen en communiefeesten tijdens de bezetting,…

Op de bon?

Middelen van bestaan en materiële cultuur

 •  op zoek naar voedsel: schaarste, werken met bonnen, creatief koken, stropen, smokkel, Winterhulp, invoeren van Duitse producten, Duitse gerechten, huistuintjes,…
 •  verduistering, inleveren van fietsen en auto’s, gebruik van een knijpkat,…
 •  werken, arbeiderskaart, oproepingen, Boerenwacht,…
 •  sabotage transportnetwerk, openbaar vervoer, …

Vreemden in mijn dorp

Een mengelmoes van nationaliteiten

 •  Duitse aanwezigheid: inkwartiering, plunderingen, relaties, Duitse taal en cultuur, bombardementen, arrestaties,…
 •  Joden: deportatie uit Antwerpen, werkkamp in Overpelt,..
 •  Russen: twerkgestelde krijgsgevangen in de mijnen, ontsnapte ‘Bosrussen’,…
 •  Geallieerden: vluchtende soldaten, neergestorte piloten, de organisatie van een ontsnappingsnetwerk,…

Eindelijk bevrijd?

Tussen 11 en 21 september worden de Limburgse Kempen bevrijd

 •  de ervaringen en verhalen: angst, opluchting, blijdschap, feesten, bevrijdingsstoet, plundering Duitse magazijnen,…
 •  omgaan met de bevrijders: inkwartiering, kauwgom, chocolade en nylons, jazz, relaties en huwelijken,…