Project

Op vrijdag 10 mei 1940, vroeg in de ochtend, worden de Limburgse Kempen wakker geschud door het gedreun van overvliegende Duitse vliegtuigen. De harde knallen die enkele uren later in heel de streek te horen zijn, bevestigen de meest bange vermoedens: de bruggen over het Kempisch Kanaal worden opgeblazen, dus België is in oorlog… Voor de Noord-Limburgse bevolking breken vier moeilijke jaren aan. De impact van de oorlog op het dagelijkse leven is aanzienlijk. De bezetter legt talrijke beperkingen op, voldoende eten vinden is niet langer evident en voor veel mannen dreigt verplichte tewerkstelling in Duitsland. De aanwezigheid van een bezetter maakt de mensen bang en nerveus.

Wat betekende de Tweede Wereldoorlog voor de Limburgse Kempen? Hoe beleefden ‘gewone’ mannen, vrouwen en kinderen dit wereldconflict? Welke sporen liet het na in de herinnering?

De voornaamste doelstelling van dit erfgoedproject is na te gaan hoe de Noord-Limburgse bevolking het globale en grensoverschrijdende conflict dat de Tweede Wereldoorlog was, heeft beleefd. Het project wil het erfgoed dat is voortgevloeid uit de Noord-Limburgse oorlogservaring in kaart brengen en ontsluiten voor het grote publiek. Inhoudelijk ligt de focus op de impact van een ‘vreemde’, buitenlandse aanwezigheid (Duitse, joodse, Russische, geallieerde) op een landelijke en vrij gesloten regio. Veel aandacht gaat uit naar het dagelijkse leven en de ervaringen van vrouwen en kinderen.