Wat is mondelinge geschiedenis?

In het project ‘Soldatenlaarzen en kauwgom’ willen we samen met vrijwilligers aan de slag gaan met mondelinge geschiedenis of oral history. Mondelinge geschiedenis is een onderzoeksmethode waarbij het verleden wordt gereconstrueerd aan de hand van interviews met ooggetuigen. De methode is eeuwenoud, maar mondelinge geschiedenis werd pas in de tweede helft van de twintigste eeuw een echte wetenschappelijke discipline. In België begonnen historici er vanaf het einde van de jaren 1970 mee te experimenteren.

Inmiddels is oral history ook voor erfgoedcellen en heemkundige kringen vertrouwd terrein geworden. Mondelinge geschiedenis wordt doorgaans gebruikt om onze kennis over het verleden, grotendeels gebaseerd op archiefbronnen, aan te vullen of zelfs te corrigeren. Interviews kunnen immers boeiende inzichten opleveren over menselijke gevoelens en motieven, anekdotes en herinneringen. Voor sommige thema’s zijn interviews zelfs de enige bron, zoals bijvoorbeeld de ervaringen van overlevenden van Duitse concentratiekampen.

Wilt u weten over welke onderwerpen we graag mensen zouden interviewen? Of Kent u iemand met een interessant verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Noord-Limburg?

Hebt u zin om zelf een of meerdere interviews af te nemen?